Σημαντικές Πληροφορίες

Ζητάτε Σύμβουλο;

Εάν ενδιαφέρεσθε για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα Davis® για την διόρθωση της δυσλεξίας, ΔΕΠ-Υ και άλλων μαθησιακών προβλημάτων, απευθυνθείτε σε ελληνόφωνους συμβούλους Ντέιβις® σε Ελλάδα και εκτός Ελλάδας εδώ ---> ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Θέλετε να γίνετε Σύμβουλος;

Εάν ενδιαφέρεσθε να παρακολουθήσετε το εισαγωγικό σεμινάριο ή  να εκπαιδευθείτε επαγγελματικά επάνω στην μέθοδο Davis®, μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο για τις μεθόδους Ντέιβις® στην Ευρώπη και Ελλάδα, Κύριο Ιωάννη Τζιβανάκη, εδώ --->


ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Με το σεμινάριο αυτό κατανοήτε σε βάθος, και θεωρητικά και πρακτικά, την μέθοδο Ντέιβις®. Το σεμινάριο αποτελεί και το πρώτο βήμα της εκπαίδευσης που οδηγεί στο  ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ντέιβις®. Για το επόμενο σεμινάριο Ντέιβις® στην Ελλάδα  απευθυνείτε στον Κύριο Τζιβανάκη.

 

Περιεχόμενα:

 

1. Τί  είναι πραγματικά η δυσλεξία;
2. Η ανατομία και τα στάδια ανάπτυξης μίας 
μαθησιακής ανικανότητας .
3. Μέθοδοι ελέγχου, ανακάλυψης και απότρεψης 
λανθασμένης αντίληψης.
4. Τί είναι o προσανατολισμός Ντέιβις®; Εξήγηση 
και πρακτική εξάσκηση.
5. Ανάλυση και εγκαθίδρυση πραγματικής 
θέλησης.
6. Η διόρθωση της αντίληψης και η διόρθωση 
της δυσλεξίας.
7. Η κυριαρχία στην αντίληψη και η κυριαρχία 
στα σύμβολα Ντέιβις®.
8. Η μερική και η πλήρης διόρθωση και εξάλειψη της δυσλεξίας.

 

Για περισσότερες  πληροφορίες απευθυνείτε στον Κύριο Τζιβανάκη.