Διόρθωση Δυσλεξίας

Το πρόγραμμα διόρθωσης δυσλεξίας Ντέιβις είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και για ενήλικες οποιασδήποτε ηλικίας. Οι Σύμβουλοι Ντέιβις εργάστηκαν επιτυχώς με πολλά άτομα άνω των 70 ετών.

 

Το πρόγραμμα συνήθως περιλαμβάνει 30 ώρες δουλειάς ενός προς ένα για περίοδο 5 ημερών. Πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα, ο Σύμβουλος Davis εκτελεί μια αξιολόγηση 


 

της αντίληψης (Perceptual Ability Assessment), μια άσκηση που βοηθά να προσδιοριστεί αν ο μαθητής έχει έμφυτες οπτικές ικανότητες εννοιολογικής συμπεριφοράς που συχνά συνδέονται με τη δυσλεξία.

 

Τα δύο βασικά στοιχεία του προγράμματος Davis Dyslexia Correction είναι η Συμβουλευτική Προσανατολισμού και η Κυριαρχία των Συμβόλων.


Η Αγωγή Προσανατολισμού Ντέιβις

Η Αγωγή Προσανατολισμού Ντέιβις  (Davis Orientation Counseling®) διδάσκει στους δυσλεκτικούς μαθητές πώς να αναγνωρίζουν και να ελέγχουν την νοητική κατάσταση που οδηγεί σε παραμορφωμένες και συγκεχυμένες αντιλήψεις γραμμάτων, λέξεων και αριθμών. Μέσα από μια απλή νοτική τεχνική, οι μαθητές μαθαίνουν να απενεργοποιούν τις διαδικασίες σκέψης που προκαλούν εσφαλμένες αντιλήψεις. Αντ 'αυτού, είναι σε θέση να επαναφέρουν το μυαλό τους σε μια χαλαρή και εστιασμένη κατάσταση, κατάλληλη για ανάγνωση και άλλες μελέτες. Αφού εμπεδωθεί ο προσανατολισμός, ο μαθητής


είναι έτοιμος να οικοδομήσει την νοητική ικανότητα που θα του επιτρέψει να ξεπεράσει τα προβλήματα που πηγάζουν από τη δυσλεξία.

Η Κυριαρχία στα Σύμβολα Ντέιβις

Η Κυριαρχία στα Σύμβολα Ντέιβις (Davis Symbol Mastery®) δίνει στους μαθητές με δυσλεξία την ικανότητα να σκέφτονται με σύμβολα και λέξεις, ώστε να μπορούν να μάθουν να διαβάζουν εύκολα και με πλήρη κατανόηση. Χρησιμοποιώντας πλαστελίνη, οι μαθητές αρχικά δουλεύουν με το αλφάβητο, τους αριθμούς και τα σημεία στίξης, για να βεβαιωθούν ότι έχουν μια ακριβή αντίληψη και κατανόηση αυτών των συμβόλων. Στη συνέχεια οι μαθητές χρησιμοποιούν πηλό για να μοντελοποιήσουν τις λέξεις εναύσματα - τις σύντομες αφηρημένες λέξεις που συχνά συναντώνται στην ανάγνωση, όπως 'και', 'το', 


 ή 'οτι'. Αυτές οι λέξεις προκαλούν προβλήματα όταν οι δυσλεξικοί μαθητές δεν μπορούν να σχηματίσουν μια νοητική εικόνα για να την κατανοήσουν. Ο μαθητής δημιουργεί ένα τρισδιάστατο μοντέλο (από πλαστελίνη) της έννοιας κάθε λέξης και την ίδια την λέξη με γράμματα από πλαστελίνη. Με αυτό τον τρόπο η μάθηση είναι μόνιμη.

 Όταν εργάζεται με παιδιά και εφήβους, ο Σύμβουλος Ντέιβις παρέχει επίσης εκπαίδευση υποστήριξης στους γονείς, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται με το παιδί στο σπίτι. Στο τέλος του βασικού προγράμματος οι μαθητές έχουν πλήρη κατανόηση όλων των μεθόδων Ντέιβις  και γνωρίζουν πώς να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν αυτές τις μεθόδους από μόνοι τους. Με την αποπεράτωση του προγράμματος, οι μαθητές λαμβάνουν  όλα τα υλικά που απαιτούνται για να συνεχίσουν να εξασκούν τις τεχνικές Ντέιβις και να συνεχίσουν με την Κυριαρχία στα Σύμβολα μέχρι να εσωτερικοποιήσουν όλες τις (συνηθέστερες) λέξεις εναύσματα ολοκληρωτικά.