Διόρθωση  ΔΕΠ-Υ

Η διόρθωση ΔΕΠ-Υ Ντέιβις (Davis® Attention Mastery) παρέχει τεχνικές και αποτελεσματικά εργαλεία για να βοηθήσει τους ενήλικες και τα παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω να αντιμετωπίσουν προβλήματα προσοχής, συμπεριφοράς ή προβλήματα οργάνωσης.

 

Μέσα από τη δουλειά ενός προς ένα με τον Σύμβουλο Ντέιβις οι ενήλικες και τα παιδιά αποκτούν νέες ικανότητες: 


  • Αναγνώριση και διαλεύκανση παραμορφωμένων αντιλήψεων.
  • Χρήση απλών νοητικών εργαλείων για εστίαση προσοχής, χαλάρωσης και έλεγχο των διαφορετικών επιπέδων ενέργειας.
  • Κυριαρχία και ενσωμάτωση εννοιών που βοηθούν στην κοινωνικότητα και  σε θέματα προσοχής. Αυτές οι έννοιες περιλαμβάνουν: εαυτό, αλλαγή, συνέπεια, πριν, μετά, αιτία, αποτέλεσμα, χρόνος, ακολουθία, και τάξη έναντι αταξίας.
  • Εφαρμογή αυτών τών εννοιών σε πραγματικές καταστάσεις ζωής.

 

Λύση χωρίς φάρμακα

 

 

Η προσέγγιση Ντέιβις δίνει στα άτομα εργαλεία για να ελέγχουν την εστίαση της προσοχής τους και το επίπεδο ενέργειας χωρίς να εξαρτώνται από φάρμακα ή συμπληρωματική διατροφή. Αυτές οι απλές νοητικές τεχνικές μπορούν να εμπεδωθούν γρήγορα, χωρίς να βασίζονται σε εξειδικευμένα τεχνάσματα.

 

Αυτές οι τεχνικές περιλαμβάνουν:

  • Αγωγή Προσανατολισμού ή ευθυγράμμιση Ντέιβις (Davis Orientation ή Alignment):
  • Μια απλή προσέγγιση που σταθεροποιεί και εναρμονίζει τις αντιλήψεις ενός ατόμου, συμπεριλαμβανομένης της αντίληψης του χρόνου.

  • Ρύθμιση Ενέργειας Ντέιβις (Davis Dial): Παρέχει σε άτομα όλων των ηλικιών αυξημένη συνειδητοποίηση και ικανότητα αυτορρύθμισης των ενεργειακών επιπέδων.
  • Χαλάρωση Ντέιβις (Davis Release): Ένα απλό και εύκολο εργαλείο για χαλάρωση και μείωση του στρες.
  • Εννοιολογική κατανόηση: Τα άτομα που είναι πιθανώς ή διαγνωσμένα με ΔΕΠ- Υ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής) τείνουν να είναι εξαιρετικά φανταστικοί και δημιουργικοί στοχαστές. Συχνά δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν τις ιδέες τους και να μετατρέψουν τη σκέψη σε δράση. Ξέρουν τι θέλουν να επιτύχουν, αλλά αγωνίζονται όταν πρόκειται για την ολοκλήρωση των καθηκόντων και την εγκαθίδρυση της οργάνωσης στη ζωή τους. Η Κυριαρχία στις Έννοιες Ντέιβις (Davis Concept Mastery®) είναι ένα σύστημα καθοδηγούμενης μοντελοποίησης των εννοιών, το οποίο επιτρέπει στα άτομα να αναπτύξουν προσωπική γνώση και κατανόηση στα αυτοπεριορισμένα εμπόδιά τους μέσω της διερεύνησης εννοιών όπως συνέπεια, τάξη και ευθύνη.

Ποιό πρόγραμμα χρειάζεται;

Τα μικρά παιδιά που διαγιγνώσκονται με ΔΕΠ-Υ συχνά έχουν σημαντικά ακαδημαϊκά και μαθησιακά εμπόδια, ιδιαίτερα με ικανότητες ανάγνωσης και κατανόηση ανάγνωσης. Τα εργαλεία Ντέιβις για την ρύθμιση της προσοχής αποτελούν μέρος κάθε προγράμματος Davis. Επειδή οι ακαδημαϊκές δυσκολίες βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο των προβλημάτων συμπεριφοράς και της αδυναμίας να διατηρηθεί η εστίαση στο σχολείο, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι καλύτερα για τα παιδιά να ξεκινήσουν με ένα πρόγραμμα διόρθωσης δυσλεξίας


Ντέιβις.  Σε πολλές περιπτώσεις, τα θέματα συμπεριφοράς που οδήγησαν σε μια διάγνωση ADHD θα διαλυθούν όταν το παιδί αποκτήσει την ικανότητα να διαβάζει και να κατανοεί όλα τα κείμενα του επιπέδου του.

 

Οι ενήλικες και οι έφηβοι που είναι απογοητευμένοι λόγω των κακών οργανωτικών ικανοτήτων, της δυσκολίας ολοκλήρωσης εργασιών ή της διαχείρισης του χρόνου μπορεί να επιλέξουν να ξεκινήσουν με την διόρθωση ΔΕΠ-Υ Ντέιβις. 

 

Ένας εξουσιοδοτημένος Σύμβουλος Ντέιβις μπορεί να βοηθήσει κάθε άτομο να καθορίσει ποιο πρόγραμμα θα προσφέρει την καλύτερη αρχή.